Tuotanto

Sahaus

Veistosahalinjalla pystytään tuottamaan erilaisia hienopintaisia sahattuja profiileja suoraan tukista.

Erikoisdimensiot on mahdollista toteuttaa tarkasti sovitulla tavalla. Kolmen miehen hoitama linja toimii tietokoneohjatusti tukin kuorinnasta valmiin sahatavaran rimoittamiseen.

Automatisointi ja työvaiheiden pieni lukumäärä mahdollistavat pientenkin erien tuottamisen asiakkaiden toiveiden mukaisesti ja joustavasti.

Kuivaus

Veistosahalinjalta tulevat niput rimoitetaan kolmellatoista rimalla, jolloin sahatavara pysyy kuivauksessa suorana ja tuloksesta tulee tasainen.

Kamarikuivauksella pienetkin erät kuivataan juuri halutulla tavalla ja kuivatun tuotteen laatu on hyvä.

Lajittelu

Kuivauksen jälkeen sahatavara lajitellaan ja paketoidaan asiakkaiden toiveiden mukaisesti.

Tasauksessa on mahdollista tehdä erikoispituuksia ja leimauksia. Varastoajot on minimoitu, käsittelyaika on puristettu lyhyeksi ja kuivaus ja paketointi sijoitettu ajallisesti viimeisiin päiviin ennen toimitusta. Henkilökuntaa koulutetaan jatkuvasti asiakkaiden toiveiden toteuttajiksi.

Tarvittaessa tavarat suojataan joko suojapaperilla tai muovihupulla oikean kosteuden turvaamiseksi.

Valmiit tuotteet varastoidaan halliin odottamaan lähetystä.