SAHAUS

KUIVAUS

LAJITTELU

Tehokkuus säästää luontoa

Käytämme huolella 100% tontillemme tulevasta tukkipuusta

Sahaus

Nykyaikaisella veistosahalinjalla voimme tuottaa erilaisia hienopintaisia sahattuja profiileja suoraan tukista. Sahatut dimensiot alkavat 19*100 mm päättyen 63*150 mm ja laadut muodostuvat U/S – VI DOM luokista.

Erikoisdimensiot on mahdollista toteuttaa tarkasti sovitulla tavalla. Kolmen ammattilaisen hoitama linja toimii tietokoneohjatusti tukin kuorinnasta valmiin sahatavaran rimoittamiseen.

Automatisointi ja työvaiheiden pieni lukumäärä mahdollistavat pientenkin erien tuottamisen asiakkaiden toiveiden mukaisesti ja joustavasti.

KUIVAUS

Kamarikuivauksella pienetkin erät kuivataan juuri haluttuun loppukosteuteen

Tietokoneohjattu prosessi varmistaa tuotteen korkean laadun. Veistosahalinjalta tulevat niput rimoitetaan kolmellatoista rimalla, jolloin sahatavara pysyy kuivauksessa suorana ja tuloksesta tulee tasainen.

LAJITTELU

Kuivauksen jälkeen sahatavara lajitellaan ja paketoidaan asiakkaiden toiveiden mukaisesti

Tasauksessa on mahdollista tehdä erikoispituuksia ja leimauksia. Varastoajot on minimoitu ja käsittelyaika on puristettu lyhyeksi, jolloin kuivaus sekä paketointi on sijoitettu ajallisesti viimeisiin päiviin ennen toimitusta.

Tarvittaessa tavarat suojataan joko suojapaperilla tai muovihupulla oikean kosteuden turvaamiseksi. Valmiit tuotteet varastoidaan hallissamme, jossa on optimaaliset olosuhteet.

Osaava henkilökuntamme varmistaa toimituksen laadun.